JJUA55163U  Persondataret

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Data Protection Law

Kursusindhold

Faget angår under hvilke betingelser personoplysninger kan behandles i både den offentlige og den private sektor, herunder hvilke rettigheder de registrerede har, mulighederne for internationale persondataoverførsler, håndhævelse (tilsyn) og sanktionering.
Udgangspunktet tages i persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Relevant praksis fra Datatilsynet og domme fra EUD inddrages.

Forudsætter ikke andre KA fag

I relation til BA er der tråde tilbage til bl.a. Forvaltningsret og Individets grundlæggende rettigheder

Målbeskrivelser

Viden: Kende persondatarettens grundlæggende regler

Færdighed: Kunne identificere en persondataretlig problemstilling og angive hvorledes den skal løses

Kompetence: Først og fremmest: at kunne tænke persondataretligt - Herudover være i stand til at rådgive både myndigheder og virksomheder

Peter Blume: Databeskyttelsesret (5.udg. 2018).

 

Diskussion af problemstillinger, cases, primært hentet fra Datatilsynets praksis.
Gruppeforelæggelser vedrørende større problemstillinger
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Feedback gives primært via diskussion af cases m.v. - + naturligvis ved eksamen

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 51, 2018 - tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Forår: uge 12, 2019

Reeksamen

Efterår: uge 7, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: uge 31, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 178,25
  • I alt
  • 206,25