HVKK03144U  Visuel kultur/kunsthistorie gym.tilv.: Analytik/visuelle felter

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Modes of Analysis/Fields of Visuality

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i en række analysemetoder, som har deres udspring i kulturteoretiske og samfundsvidenskabelige teorier. Analysemetoderne skal ses som værktøjer til at gennemføre visuelle analyser. Målsætningen er at styrke kompetencer i at inddrage teori i forhold til visuelt materiale: hvordan kan man få teori, der er generaliserende, til at sige noget om konkrete visuelle fænomener? Hvordan bliver ”teori” til ”metode”? Hvilken indvirkning har valg af metode og teoretisk ramme på resultaterne af analysen?

 

Kurset omhandler visuel analyse med fokus på fire centrale elementer:

 

• Præsentation af en række teoretisk funderede metoder til visuel analyse

• Produktion, indsamling og udvælgelse af visuelt materiale

• Udvælgelse af relevant metode til brug i analyse

• Systematisk gennemførsel af konkret analyse

 

Kurset Analytik/visuelle felter er organiseret som 14 lektioner (á 4 timer).

 

Lektionerne er struktureret på basis af en række temaer fra udvalgte tekster (online og i kompendium) og i Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials (Sage, 2015; 4. udgave). Temaerne tager udgangspunkt i konkrete analysemetoder med inspiration fra bl.a. semiotik, psykoanalyse, diskursanalyse, performativitetsteori, fankultur, og visuel antropologi. Disse metoder diskuteres og afprøves på visuelt materiale i undervisningen. Gennem en række tekster sættes metoderne i relation til teoretiske problemstillinger, der kobles med analyse af visuelle fænomener. Nogle af teksterne er teoretiske kildetekster, mens andre tekster indeholder en visuel analyse som eksampel på hvordan teori kan anvendes i analytisk praksis.  

 

Hver lektion består af diskussion af dagens tekster efterfulgt af både mundtlige og skriftlige analyseøvelser. Der forventes aktiv undervisningsdeltagelse ved at alle har læst teksterne inden undervisningen, og at alle deltager i produktion, indsamling og mundtlig analyse af visuelt materiale. Det er ca. 15 timers forberedelse per uge i hele semesteret.

 

Visual analyse er centralt i kurset. For hver undervisningsgang bruger vi tid på at analysere ukendt visuelt materiale. Studerende producerer eller indsamler visuelt materiale, som de uploader eller medbringer til hver undervisningsgang. På den måde får vi en stor mængde forskelligt visuelt materiale i omløb, og en masse træning i at analysere. Produktion og indsamling af visuelt materiale foregår løbende som hjemmearbejde under kurset. Vi undersøger forskellige typer visuelle materialer og fænomener, fra konventionelle reklamebilleder til billeder på sociale medier og digitale platforme, såvel som fokus på teknologi og metode i forbindelse med fotografi, herunder brug af fotografi i etnografiske tilgange.

Forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420