HVKK03144U  Visuel kultur/kunsthistorie gym.tilv.: Analytik/visuelle felter

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modes of Analysis/Fields of Visuality

Kursusindhold

Kursusbeskrivelse

Kurset tager udgangspunkt i en række analysemetoder, som har deres udspring i kulturteoretiske og samfundsvidenskabelige teorier. Analysemetoderne skal ses som værktøjer til at gennemføre en visuel analyse. Målsætningen er at styrke kompetencer i at inddrage teori i forhold til visuelt materiale: hvordan kan man få teori, der er generaliserende, til at sige noget om konkrete visuelle fænomener? Hvordan bliver ”teori” til ”metode”? Hvilken indvirkning har valg af metode og teoretisk ramme på resultaterne af analysen? Kan analyse af visuelle fænomener inspirere og afstedkomme nye teoretiske positioner?

Kurset omhandler visuel analyse med fokus på fire centrale elementer:

• Præsentation af en række teoretisk funderede metoder til visuel analyse

• Produktion, indsamling og udvælgelse af visuelt materiale

• Udvælgelse af relevant metode til brug i analyse

• Systematisk gennemførsel af konkret analyse

Kurset Analytik/visuelle felter er organiseret som 20 lektioner (á 3 timer), og inkluderer museumsbesøg og gæsteforelæsere. Lektionerne er struktureret på basis af en række temaer fra udvalgte tekster (online og i kompendium) og i Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials (Sage, 2015; 4. udgave). Temaerne tager udgangspunkt i konkrete analysemetoder med inspiration fra bl.a. semiotik, psykoanalyse, diskursanalyse, performativitetsteori, og visuel antropologi. Disse metoder diskuteres og afprøves på visuelt materiale i undervisningen. Gennem en række tekster sættes metoderne i relation til teoretiske problemstillinger, der kobles med analyse af visuelle fænomener. Kurset vil endvidere inkludere en række små skriftlige opgaver, hvor der er fokus på at formulere og uddybe en visuel analyse.

 

Forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420