HTEB00659U  Teater- og performancestudier: Fordybelseemne- Superstars

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

(Master of Arts in Theatre Research: Superstars

Kursusindhold

I senkapitalismen er den klassiske helte-figur for længst afløst af iscenesættelse og produktion af berømthed(er), hvor image ofte er vigtigere end evner. Kurset vil med afsæt i performanceteorien kritisk efterspore fænomener som celebrity-kultur og superstars fra 1960ernes til i dag. Vi undersøger udviklingen af celebrity-kultur, subversiv brug af superstar-karakteren, 'camp' æstetikken og queer-begrebet i relation til centrale aktører på blandt andet New Yorks performancescene i 1960'erne-1980'erne så som Andy Warhol og den underbelyste performancekunstner Jack Smith. Termen superstar og hele idéen til Warhols Factory var ifølge Lawrence Rinder: “appropriated by Warhol from Smith..” (Rinder in Leffingwell, s. 144, 1997).

Vi ser også på hvilken rolle reaktiveringen af superstar-karakteren har spillet i performanceteatret fx Fix og Foxys re-aktivering af Hollywood-filmen Pretty Woman i 2008. De studerende opnår kendskab til teoridannelser  (Boorstin, Schneider, Goffman, Sontag) knyttet til disse kunstneres remediering af massemediernes normative identiteter og færdigheder i at analysere værker, der appropriere materiale fra Hollywood og massemediearkiverne med lige dele fascination og kritisk distance.

Forelæsning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 303
 • Forelæsninger
 • 30
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 3
 • I alt
 • 420