HTEB00658U  Teater- og performancestudier: Frit emne- Karakter og subjekt i samtidskunst og performance

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Teater- og performancestudier: Character and Subject in Contemporary Art and Performance

Kursusindhold

Det klassiske subjekt og karakterbegreb er under beskydning i både filosofi og kunst og flere gange erklæret dødt. I kunsten udspaltes og omformes det klassiske subjekt og karakterbegreb nærmest til ukendelighed af brud via moderne teknologi, hverdagseksperter, visuelle medier og remedieringer i performance, krops- og installationskunst, reality teater og deltagerbaserede værker.

Kurset eftersporer hvordan der side om side med det multiplicerbare, dekonstruerede subjekt sker en reanimering af subjekt og karakterbegreb i samtidskunsten via fornyet fokus på kropsligt nærvær, autenticitet, genkendelse og emotionel identifikation.

Med Jack Smith, Matthew Barney og Fix og Foxy som gennemgående cases belyser kurset subjektets og karakterens historiske status og udvikling. Teoretisk trækker vi på teater, kunst og performanceteori men i lige så høj grad filosofien fx via Deleuze og Guattari. Kurset vil have et særligt fokus på det kropslige selv som dekonstrueret hvorfor nymaterialister som Barad, Grosz, Haraway m.fl. inddrages.

Historisk set går udviklinger i karakterbegrebet med visse udsving hånd i hånd med udviklinger i subjektbegrebet i kunstneriske spejlinger af virkeligheden. Kurset eftersporer udviklinger fra Aristoteles’ tidlige formuleringer af en klassisk karakter bygget på enhed og konsistens over Nietzsches mistillid til enhedssubjektet og klassisk karakter repræsentation og Elinor Fuchs’ proklamering af karakterens død til samtidskunstens mangfoldige karakter formationer og sprængninger. 

NB!

Undervisning starter tirsdag den 5. september i uge 36 kl.11.00-14.00 i lokale 16.4.76 i KUA2. Fra uge 37 ligger undervisning om torsdagen. Kig venligst i skemaet.

 

Forelæsning
Undervisningstidspunkt kommer op på Kurser.ku.dk den 11. maj.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 27
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 308
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420