HTEB00572U  Teater- og performancestudier: Dramaturgi 1

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Dramaturgy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

I dramaturgi udvikles færdigheder i at analysere en dramatisk tekst, i sidste instans med henblik på realisation. Der præsenteres en række analyseredskaber, som anvendes på et antal dramatekster, der yderligere placeres i en dramateoretisk og dramahistorisk sammenhæng. Bl.a. ud fra den betragtning at en teatertekst er en åben struktur på linje med andre sceniske udtryk, og derfor kun lader sig "læse" i samspil med et historisk og scenisk rum. Undervisningen forgår som forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde, og de studerende skal undervejs udarbejde diverse mundtlige og skriftlige småopgaver.

 

Man kan købe kompendiet til dramaturgikurset i studenterafdelingen (Publi@Kom) på KUA umiddelbart inden undervisningsstart.

 

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 125
 • Eksamen
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 210