HTEÅ00656U  AFLYST: ÅU TEA Shakespeares kvindefigurer på film og i teatret (forår 2017)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Individual Project

Uddannelse

Teater- og performancestudier, Åbent Universitet

Kursusindhold

Shakespeares kvinder – magt og afmagt

Shakespeares skuespil er skrevet på en tid, hvor magten tilhørte mændene. Der var dog markante undtagelser, for eksempel dronning Elizabeth I. Der er langt flere mandlige end kvindelige roller i skuespillene, og de relativt få kvinderoller blev i øvrigt også spillet af mænd eller drenge på den tids scener. Alligevel rummer de berømte dramaer ikke så få kvindeskikkelser, der har reel magt, både politisk og psykologisk, i de handlinger, de optræder i. At de også har magt over nutidige tilskueres fantasi, behøver man ikke at se sig længe omkring for at få bekræftet.

Men hvordan udøver de magten, og hvor dybt stikker den? Med afsæt i en række af kvindefigurerne, også de mindre mægtige af dem, vil vi sætte dem i relief i vekselvirkningen mellem datidens konventioner og nutidens forventninger. Eller sagt på en anden måde: mellem forudsætningerne for teksterne og de moderne opsætninger af dem. Facit er ikke altid entydigt.

Vi vil koncentrere os om kvindefigurerne i følgende værker: Hamlet,Romeo og Julie, Macbeth, Othello, Richard III, Trold kan tæmmes, Købmanden i Venedig, Julius Cæsar, Kong Lear, Coriolanus og Stormen. Kurset indledes med et historisk overblik over Shakespeares stil og opsætningstraditioner, hvorefter vi i forhold til hver enkelt case vil analysere teksten, skuespilteknikken, iscenesættelsen og anmeldelserne med inddragelse af relevant teoretisk stof. De studerende vil gruppevis få mulighed for at spille og iscenesætte korte scener fra dramaerne, på alternative måder, samt skrive anmeldelser af de andres ”opsætninger”.  

De forskellige cases vil være inden for både film og teater, og man kan med fordel sætte sig ind i deres dramaturgi og iscenesættelse inden kursets start. Eksempler på film, vi vil beskæftige os med er: Asta Nielsens Hamlet-film (1921), der bygger på en amerikansk professors teori om, at Hamlet var kvinde samt The Tempest (instr. Julie Taymor, 2010) med Prospero som kvinde.

 

Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, miniworkshops og studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • I alt
  • 24