HTÆK0001FU TS, Projektororienteret forløb, formidling og organisationsanalyse for Tværkulturelle studier (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Academic internship, academic communication and organizational analysis for Cross Cultural Studies

Uddannelse

Introduktionsseminaret henvender sig til studerende, som skal tage modul 6 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier

Kursusindhold

Seminaret introducerer de studerende til de analytiske og praktiske opmærksomhedspunkter der er knyttet til projektorienteret forløb, projektorienteret formidling og organisationsanalyse.

Målbeskrivelser

KA 2015-studieordningen:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HTÆK03151E)
Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03161E)
Organisationsanalyse (fagelementkode HTÆK03181E)

Tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.
Forelæsning og diskussioner
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 409,5
  • Forelæsninger
  • 2
  • Vejledning
  • 1
  • I alt
  • 412,5