HSSK00038U SPS; Kropssprogpsykologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The psychology of body language

Kursusindhold

Sprogpsykologi handler om at belyse hvordan og i hvilket omfang mennesker formår at skabe fælles forståelse. Sproget er en kernebestanddel i dette projekt. Det er uden tvivl det vigtigste middel vi mennesker har til rådighed til at skabe forståelse imellem os - og formodentlig også til selv at begribe sagsforhold på egen hånd. En af udfordringerne (men også ressourcerne!) for den fælles forståelse er sprogets relativt løse karakter: hvordan en ytring eller et ord forstås, afhænger utrolig meget af konteksten. Det samme gælder i mangefold for ’kropssproget’, dvs. det kommunikative potentiale der ligger i at kigge en bestemt retning, anlægge en bestemt mimik, udføre en gestus eller anden kropslig bevægelseeller indtage rummet på en bestemt måde. Dette på trods af at vi for tiden i massivt omfang bliver mødt af coaches og konsulenter som med pseudovidenskabeligt belæg hævder - og tjener penge på - at kropssproget er entydigt, således at man fx aldrig må lægge armene over kors eller undgå direkte øjenkontakt.

 

Det er ikke nemt at undersøge kropssprogets betydning. Men det er vigtigt at gøre, for der er ingen tvivl om at vi mennesker lægger betydning i kropslig adfærd når vi kommunikerer med hinanden. Det bør derfor være et centralt element i sprogpsykologiens projekt hvorfor der nu for anden gang i foråret 2018 bliver udbudt et særligt studeret emne i med betegnelsen kropssprogpsykologi.

Kurset koncentrerer sig om at undersøge hvad vi ud fra et solidt grundlag kan vide om kommunikerende kropslig adfærd som blikretning, mimik, smil og latter (eller gråd), gestus, brug af genstande, organisering af kropslige positioner og bevægelse i et rum. Måden at undersøge dette på er todelt. For det første vil vi læse en række klassiske eller state-of-the-art undersøgelser af de forskellige varianter af kropssprog, bl.a. af psykologiske, sprogvidenskabelige og interaktionelle forskere som Erving Goffman, Adam Kendon, Charles Goodwin, David McNeill, Paul Ekman, Jürgen Streck, Frederico Rossano og Michael Tomassello. For det andet vil vi indgående studere en række videooptagelser for selv at gøre vores iagttagelser, bl.a. for at vurdere i hvor høj grad den kommunikerende kropslige adfærd er kulturspecifik. Mao. opnår deltagere på kurset ud fra et teoretisk grundlag indsigt i hvad man kan sige om betydningen af kropssprog og hvad man ikke kan. Deltagere opnår desuden analytiske færdigheder i selv at efterprøve teorierne, eller i at bistå i en videreudvikling af dem. Det forventes at deltagere selv foretager videooptagelser og arbejder med disse i løbet af kurset, bl.a. med henblik på at bruge dem i eksamensøjemed

Kurset retter sig både mod tilvalgsstuderende og KA-studerende i Sprogpsykologi. Undervisningen og eksamensformerne tager højde for forskelle i niveau. Emnet vil særligt være relevant for studerende som ønsker et supplement til rent sproglige beskrivelser af udvekslinger af handlinger.  Emnet vil også være særlig relevant for studerende som forventer at arbejde med kommunikation eller interpersonelle relationer (fx inden for HR) efter deres studium

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​sprogpsykologi/​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur