HRVB0104FU REL, Religion, tekst og tradition (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Religion, text and tradition

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieodning for BA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning for KA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

 

Kursusindhold

Kurset består af tre parallelle undervisningsspor, der kort beskrives nedenfor. Studerende følger alle tre spor og vælger at skrive sin frie hjemmeopgave i relation til et af dem.

 • B. Spinozas Teologisk-politisk traktat. Baruch de Spinozas Tractatus theologico-politicus er et flersidet og for moderne tid væsentligt og centralt værk. Det behandler mange spørgsmål og problemstillinger i skæringspunktet mellem religion, filosofi og politik. Det pointeres at friheden til at filosofere er forenelig med og skader hverken religiøs tro eller statens fred. En grundlæggende intention i værket er at klarlægge religiøse teksters art og afsæt, og traditioners og religions karakter, for derved at betvivle religiøse autoriteters legitime udøvelse af politisk indflydelse og magt. Sideløbende med sine udførlige analyser af eksempelvis profetier, mirakler, ceremonier, religiøs tro og troens grundlag og indhold skitserer Spinoza et for samtiden og for eftertidenmoderne politisk ideal, en fri og tolerant stat. Tractatus theologico-politicus blev offentliggjort anonymt i 1670. - I dette undervisningsforløb skal Spinozas centrale værkTeologisk-politiskafhandling læses, drøftes og diskuteres, her fortrinsvis ud fra en religionsfilosofisk perspektiv.
 1.  
 • Indisk religion med særlig fokus på hinduismen forandring belyst gennem eksempler. Kurset tager udgangspunkt i teoridannelse om hellige steder og pilgrimsfærd som så vil blive set i forhold til ældre og nyere kildetekster og konkrete ritualer som de udspiller sig i Indien. Kurset tilbyder en ekskursion til Indien hvor det vil blive muligt at stifte bekendtskab med konkrete ritualer og sociale fænomener som de udspiller sig i dag.

 

Det forventes at det grundet Covid-19 bliver umuligt at gennemføre en ekskursion til Indien i foråret. Så Peter Birkelund Andesen er nu i færd med at kontakte indiske hindu migranter i Danmark, for at forberede interview, og evt. observation eller deltagelse i religiøse fester.

 

 1.  
 • Sufisme. Fra klassisk teologi og folkefromhed til diaspora og New Age. Sufiske idéer og rituelle praksisser er en væsentlig del af islams lange historie der har fået mange forskellige regionale udtryk i den muslimske verden. Kurset vil give et overblik over teologiske tanker om spirituelle processer, intense ritualer, og kunstneriske udtryk i poesi og musik. Derudover vil kurset følge ind i nutidens transnationale diaspora-miljøer og som del af det vide fælt vi kender som New Age. Kursusmaterialet vil bestå af klassiske og moderne tekster, ritualdokumentation, musik og billeder samt studiebesøg. 
Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00061E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelementkode HRVB00081E)

BA Gymnasierettet tilvalg, 2015-ordning:
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10121E)

BA 2019-studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00151E)

Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB00171E)

BA-sidefagsordning, 2019-ordning
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Valgfrit område (aktiviteskode HRVB10231E)

KA Tilvalg 2019-studieordning
Frit valgt emne (aktivitetskode HRVK13001E)

Spinoza: Teologisk-politisk traktat, København 2009.

Øvrig litteratur oplyses på Absalon før semesterstart.

Bestået de første tre semestre i den religionsvidenskabelige bacheloruddannelse eller tilsvarende grad af studieerfaring
Forelæsning, samtaler og øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv