HRUK0005FU AFLYST: ØST, Polsk og russisk samtidslitteratur: forfattere, former og ideer (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

CANCELLED: Contemporary Polish and Russian literature: writers, genres and ideas

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

Kursusindhold

Kurset introducerer til en række fremtrædende ideer, genrer og forfattere i polsk og russisk samtidslitteratur. Overordnede emner er forfatterroller, kunstnerisk frihed, kommercialisering, globalisering, medielandskabets udvikling og den historiske arv (særligt Holocaust og Stalintiden). Der inddrages værker af blandt andre Olga Tokarczuk, Hanna Krall, Wojciech Kuczok, Svetlana Aleksijevitj, Vladimir Makanin, Vladimir Sorokin og Mikhail Sjisjkin. Værkerne er tilgængelige i dansk/skandinavisk eller engelsk oversættelse, og kurset kræver ingen polsk- eller russiskkundskaber; dog vil studerende på Polsk og Russisk skulle inddrage tekster på hhv. polsk og russisk.

Målbeskrivelser

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (russisk) 2015-studieordning:
Særligt studeret emne inden for Russisk (fagelementkode HRUB00791E)
BA-projekt (fagelementkode HRUB00801E)

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (Polsk) 2015-studieordning:
Særligt studeret emne inden for Polsk (fagelementkode HPLB00791E)
BA-projekt (fagelementkode HPLB00801E)

BA-tilvalg i Østeuropastudier - 2017-studieordning:
Valgfrit emne (HØEB10031E)

BA-tilvalg i Østeuropastudier  - 2007-studieordning
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

KA i Russisk 2008-studieordningen:
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA i Polsk 2008-studieordningen:
Valgfag (fagelementkode HPLK03371E)

KA i Østeuropastudier 2008-studieordning:
Særligt studeret emne I (fagelementkode HØEK03211E)
Særligt studeret emne II (fagelementkode HØEK03231E)
Emne B: Fri fagdisciplin (fagelementkode HØEK03241E)
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

KA i Tværkulturelle studier - 2015-studieordning:
Regional specialisering (fagelementkode  HTÆK03211E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode  HTÆK03261E)
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03141E)

Tilpasset temaer. Oplyses i Absalon.

Ugentlige 6-timers seminarer med aktiv deltagelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse