HPOK03511U Portugisiske og brasilianske studier - Globale udfordringer for den portugisisktalende verden

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Global Challenges for the Portuguese-Speaking World

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

at analysere med brug af relevante teoridannelser og videnskabelige metoder og på en klar og nuanceret måde diskutere globale udfordringer til den portugisisktalende verden med særlig henblik på miljøet, bæredygtighed og udvikling  

at undersøge og kritisk analysere mulige politiske, økonomiske, samfundsmæssige, kulturelle og/eller moralske aspekter af globale udfordringer samt strategier, der bruges i den portugisisktalende verden til at tackle udfordringerne 

at præsentere den valgte problemstilling i et højt grammatisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd som sprogligt basismål.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 8-10 normalsider
Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Portugisisk, dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.


Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Portugisisk, dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 7 dage, 11-15 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

• Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen

• 1 mundtligt oplæg

• 1-2 mindre skriftlige opgaver (2-3 normalsider hver)

 

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse udleverer eksaminator en case med en aktuel global udfordring. Den studerende skal analysere den påvirkning, udfordringen har på det politiske, økonomiske, sociale eller kulturelle landskab i et eller flere specifikke lande valgt af eksaminator.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveform: Portfolio.
Portfolioform: Løbende aktiviteter
Mundtligt oplæg (vægtes ¼): abstract (½ -1 side med kort beskrivelse af oplæg) afleveres 1 uge før det mundtlige oplæg holdes. 10 minutters mundtligt oplæg med ppt-slides eller lign. og 10 minutter respons fra holdet. 2 siders refleksionspapir (refleksioner over egen indsats og efterfølgende respons fra holdet) afleveres 1 uge efter mundtligt oplæg. (Abstracts, slides, refleksionspapir indgår i portfolioen, i alt 5-8 sider).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve. 5 timer.

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet, USB-stik samt andre eksterne lagringsenheder.

Se også KUnet under menupunktet Eksamen>Før eksamen>Hjælpemidler, computer og udstyr.