HMVB0162AU  Musikvidenskab: BA-projekt kursus: Musikken og den romantiske ideologi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Musicology: Bachelor's Project: Music and the romantic ideology

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Dette kursus danner rammen for arbejdet med bachelorprojekter om vestlig kunstmusik fra begyndelsen af det 19. til begyndelsen af det 20.århundrede.

Undervisningen fokuserer på sammenhængen mellem musik og æstetisk diskurs, og vi kommer til at forfølge forhandlingerne af kunstmusikkens kulturelle værdi og mission fra etableringen af den tyske romantiske ideologi i begyndelsen af det 19.århundrede frem til og med den tidlige modernisme, der på ny betonede den autonomiæstetik, der så dagens lys med romantikken.

De konkrete nedslagspunkter – værker, komponister, skoledannelser osv. – kan planlægges i samarbejde med deltagerne, og jeg modtager gerne forslag i god til før kursets begyndelse.

Holdundervisning
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 311
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420