HMVB01563U Musikvidenskab: Musikvidenskab, æstetik og kulturteori

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Musicology: Musicology, Aesthetics, and Cultural Theory

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012, Enkeltstående BA-tilvalg 2007 ordn.

Kursusindhold

Kurset vil præsentere en række problemstillinger knyttet til møder mellem musikvidenskab, æstetik og kulturteori. I forelæsninger og seminarer vil teoretiske og metodiske dimensioner i relation til disse møder blive behandlet og diskuteret.

I stedet for at præsentere en bred oversigt af de mange perspektiver, som kan være omfattet studieelementets titel, sigter vi mod at fokusere på nogle udvalgte dimensioner som belyses fra flere positioner, for derigennem samtidig at diskutere konsekvenserne af teoretiske og metodologiske valg.

Blandt de emner, som vi vil belyse er forhold mellem musik og identitet (som køn, seksualitet, race, nationalitet), filosofiske perspektiver (fra fænomenologi til postkolonialisme), æstetik, lytning og sansning.

 

Kurset er obligatorisk for alle BA-grundfagsstuderende.
Forelæsninger og seminarer
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminarhold
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bemærk: Hvis kurset tages som BA-tilvalg er eksamensformen en anden. Se tilvalgsordningen for nærmere detaljer.
Krav til indstilling til eksamen

Se BA2012 studieordningen for detaljer.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur