HMVA04423U  Musikvidenskab: KA-emnekursus: Symfonisk filmmusik i filmmelodramaet og den episke film

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Musicology

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Kurset vil handle om filmmusik og filmmusikteori med hovedvægten lagt på det symfoniske film-score i traditionen fra det klassiske Hollywood melodrama og frem.

 

I filmmusikkens historie har Hollywood melodramaet med symfonisk underlægningsmusik fra midten af det 20. århundrede fået status af et ’klassisk’ repertoire – et repertoire der repræsenterer en slags filmens og filmmusikkens guldalder og hvis arv stadig kan mærkes. Historisk viser melodrama-begrebet desuden tilbage til en længere tradition for kombinationen af instrumentalmusik og drama (’melos’ + ’drama’) i teateret – en tradition der går tilbage til tiden omkring den franske revolution.

 

’Melodrama’ vil være et teoretisk kernebegreb på kurset, både fordi det altså er relevant i forhold til at forstå filmmusikkens historie, men også fordi det det er et begreb der er stor aktuel opmærksomhed omkring, og som af nogle bruges til at forstå et meget bredt spektrum af nutidige udtryksformer, lige fra film, tv-serier og andre moderne fiktionsformer til politisk retorik og kulturelle og kunstneriske udtryk mere bredt – ikke mindst efter 9/11. ’Melodrama’ betegner med andre ord som udgangspunkt ikke kun en enkelt ’ren’ genre, men snarere en måde (eller et sæt af måder) som historier kan fortælles på i mange forskellige genrer og medier. Filmteoretikere som f.eks. Christine Gledhill og Linda Williams mener ligefrem at det melodramatiske betegner en af de mest dominerende måder at fortælle historier og fremføre budskaber og holdninger på i dag, overalt på kloden (Gledhill & Williams (eds.), Melodrama Unbound : Across History, Media, and National Cultures, Columbia University Press, 2018).

 

På kurset vil vi beskæftige os med aktuelle kultur- og filmteoretiske diskussioner af melodramaet som moderne og historisk udtryksform, og undersøge hvordan det melodramatiske kommer til udtryk musikalsk, både i ældre og nyere film. Hvordan lyder det? Kan det lyde på mange forskellige måder? Hvilke fortælletekniske greb indgår musikken i? Hvordan fungerer alliancen mellem musikken og følelserne i melodramaet? Hvordan er relationen mellem musikken og påtrængende temaer som køn, seksualitet, race, normalitet, nostalgi mm.

Nyere udgivelser med fokus på filmmusik omfatter bl.a. Pelkey and Bushard (eds.), Anxiety Muted: American Film Music in a Suburban Age, Oxford University Press, 2014; Stephen Meyer (ed.), Music in Epic Film. Listening to Spectacle, Routledge 2017; David Schroeder, Cinema’s Illusions, Opera’s Allure: The Operatic Impulse in Film, Bloomsbury, 2016; Peter Franklin, Seeing Through Music: Gender and Modernism in Classic Hollywood Film Scores, Oxford University Press, 2011; Heather Laing, The Gendered Score: Music in 1940s Melodrama and the Woman’s Film, Ashgate 2007; Caryl Flinn, Strains of Utopia: Gender, Nostalgia, and Hollywood Film Music, Princeton University Press, 1992.

 

Vi vil beskæftige os med klassiske Hollywood-melodramaer instrueret af blandt andre Alfred Hitchcock, Michael Curtiz (Mildred Pierce), Douglas Sirk (fx All that Heaven Allows, Written on the Wind), og også nyere, f.eks. Todd Haynes (Far from Heaven, Carol, Mildred Pierce (mini-serie)). Filmmusikken er komponeret af komponister som for eksempel Frank Skinner, Max Steiner, Bernhard Herrmann, Elmer Bernstein, Howard Shore og Carter Burwell.

Forelæsning
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se egen studieordning. Der kan aflægges flere forskellige eksaminer til dette kursus. ECTS-vægt afhænger af eksamensvalget.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Undervisningsforberedelse
 • 131
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 210