HMSK00018U MIN, Sprog- og kulturmøde (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Linguistic and cultural encounters

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Minoritetsstudier 2007-ordning eller

Studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008-ordning

Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008-ordningen

Kursusindhold

Emnet indfører den studerende i kulturmødet i dets forskellige aspekter og analyserer sprogets fremtrædende rolle heri. Overordnet arbejdes med, hvad der sker, når forskellige sprog og kulturer mødes, med særligt henblik på minoritets- og majoritetsrelationen. Særlig vægt lægges på: -forskellige opfattelser af sammenhængen mellem sprog og kultur -politisk forvaltning af sprog og kultur -sprogets betydning for identitetsdannelse.

Følgende emner kan inddrages: -interkulturel kommunikation -flerkulturel kompetence -hybridisering/kreolisering, -identitet og etnicitet, -modersmål, flersprogethed, kodeskift- repræsentation og diskurs

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Sprog og kulturmøde (fagelementkode HMSB10031E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)
Minoriteter indenfor det centrale fag (fagelementkode HMSK03131E)

KA 2008-studieordning (Japansk):
Tværfagligt tema (fagelementkode HJAK03032E)
Tekstbaseret emne (fagelementkode  HJAK03042E)
Emnekursus A (fagelementkode HJAK03051E)
Formidling (fagelementkode HJAK03071E)
Forskningsoversigt (fagelementkode HJAK03091E)
Emnekursus B (fagelementkode HJAK03101E)

Kompendium kan købes ved kursusstart, der suppleres med artikler og enkelte bøger

Det er en forudsætning, at deltagerne kan læse akademiske tekster på engelsk
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, herunder analyseopgaver
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse