HMKK0320DU  Moderne Kultur/Litteraturvidenskab/Kunsthistorie/Teatervidenskab/Visuel Kultur: Kulturhistorisk emne, forløb 2D: Affaldets moderne kulturhistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Cultural History: Waste, Trash, Rubbish

Uddannelse

Moderne Kultur

Kursusindhold

Affald

Hvordan kan det være, at tidligere moderne kulturstudier har haft så relativt lidt at sige om vores toiletbesøg, og det der kommer ud af dem? Menneskelig afføring er ikke kulturelt ligegyldig og opfører sig markant forskelligt materielt, f.eks. afhængigt af om den involverer en kobbernatpotte, et jordet tørkloset fra 1860, et Flushometer vandkloset fra 1906, eller et senere og luksuriøst Kohler toilet. Hvorfor er det så vanskeligt at finde gode kulturstudier af, hvad der sker med resterne af menneskers mad og indpakningen af fødevarer? Det gør jo en forskel, der gør en forskel, om menneskelige føderester cirkulerer ud gennem hungersnød i 1800-tallets Europa, om industriel produktion og masseforbrug i 1920erne udskiller bunker af standardiseret fødevareindpakning, eller om senmoderne samfunds services og forbrugsprocesser forsøger at skaffe sig af med hyperdifferentierede madrester og deres indpakninger. Hvordan kan det være, at de tidligt moderne kunstmuseer var så gode til at fjerne fokus fra alt andet og institutionalisere æstetisk refleksion og beskuerens angiveligt rene blik på fin kunst, hvorimod kunstscenen navnlig siden 1960erne inkluderer rester af hverdagsliv, afføring, døde kroppe, selv-destruktion, traumer, sæd og menstruationsblod?

Der er forskellige ting på spil, men de har mindst to fælles træk. De følges nødvendigvis med affaldskulturer. Disse affaldskulturer deres forskelle er typisk kulturelt blinde vinkler, er forbundet med stærke eksklusioner og nedvurderinger, og de hører desuden det usmagelige og afskyvækkende til. I dette kursus vil vi ikke udelade eller udstøde affaldet fra det sande, indflydelsesrige, gode og rene sociokulturelle selskab. Vi vil snarere bekræfte den stigende interesse i affaldsstudier siden 1970erne og videreudvikle indsigter ved at undersøge, diskutere og evaluere de måder, hvorpå kulturelle forbrugs- og affaldskulturer gensidigt implicerer og komplementerer hinanden, navnlig i den vestlige kulturkreds fra ca. 1850 til i dag.

I kurset vil vi diskutere den kulturhistoriske ko-udvikling af forbrug og affald med udgangspunkt i analyser af en vifte af hverdagskulturelle processer og måder hvorpå kunsten har engageret sig i denne ko-udvikling. Vi vil kikke på bl.a. sex og reproduktion, døde kroppe og begravelse, fødevarer, lossepladser, industriel produktion og forurening, planned obsolescence, elektronik, plastic og deres affald, toiletter og rensningsanlæg, grønt design, affald i performances, installationer og litterære fremstillinger. Vi vil her forsøge at identificere brede udviklingstendenser og karakterisere de større paradigmer for forbrugs- og affaldskulturers samspil. Her vil vi navnlig diskutere mangelsamfund, overforbrugssamfund og bæredygtige samfund samt deres respektive forhold til affald.

Kurset er baseret på et kompendie, der indeholder tekster af bl.a. Appadurai, Barles, Barthes, Bataille, Baudrillard, Baumann, Bennett, Derrida, Douglas, Foster, Gabrys, Hawkins, Manzini, Miller, O’Brien, Serres, Thompson.

Deltagere kan forberede sig ved at læse:

Barles, Sabine. "History of Waste Management and the Social and Cultural Representations of Waste." In The Basic Environmental History, edited by Mauro Agnoletti and Simone Neri Serneri, 199-226. Cham: Springer International Publishing, 2014.

Douglas, Mary. “Introduction.” Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, 1-7. 1966. Reprint, London: Routledge, 1995.

Foster, Hal. “This Funeral Is for the Wrong Corpse.” Design and Crime: And Other Diatribes, 123-144.  New York: Verso, 2003.

Thompson, M. “A Dynamic Theory of Rubbish.” Rubbish Theory: The Creation and Destruction of Value, 77-102.  Oxford: Oxford University Press, 1979.

Holdundervisning
Dette kursus udbydes til modulerne 2, 4, 5 og 6c på Litteraturvidenskab, 2015-ordningen samt til modulerne 2, 3 og 7 på Moderne Kultur, 2015-ordningen. .
Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur eller Litteraturvidenskab, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, Forløb 1 (c, d eller e) ELLER Aktuel kulturforskning a OG et kursus i Kulturhistorisk emne Forløb 2 (c, d eller e) ELLER Aktuel kulturforskning B. I undervisningstilmeldingsperioden tilmelder du dig begge forløb. Du skal vælge et kursus i både Forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 98
  • I alt
  • 210