HMKK00013U  Moderne kultur/Litteraturvidenskab: forløb 1E: Femininitetens genrer

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Cultural History: The Genres of Femininity

Uddannelse

Moderne Kultur og Litteraturvidenskab

Kursusindhold

I bogen The Female Complaint beskriver den amerikanske kulturforsker Lauren Berlant femininitet som en genre. Som med andre genrer må det feminine leve op til nogle bestemte genrekonventioner for at blive forstået som netop femininitet. Konventionalitet har både med normativitet og med æstetik at gøre, og Berlants forslag er, at femininitet som en normativ social genre har at gøre med de æstetiske genrekonventioner, vi forbinder med femininitet, herunder kærlighedsdramaer og den deprimerede eller indignerede beklagelse over den romantiske intimitets falmen, moderskabets prøvelser, det dobbelte arbejde i hjemmet og på arbejdspladsen og fornemmelsen af utilstrækkelighed, som vi med Berlant kan kalde ”den kvindelige klagesang”. The Female Complaint er en analyse af litterære værker fra det 19. og det 20. århundredes amerikanske ”kvindekultur” – det vil sige den markedsmedierede sfære, hvor kvinder har kultiveret en fornemmelse af at høre til i et samfund, hvori de reelt var og er underordnede.

                          På dette kursus vil vi opdatere og perspektivere det kulturhistoriske arkiv, Berlant arbejder med. Vi vil altså interessere os for normerne for femininitet og den æstetiske og sociale forhandling af dem. Kurset er struktureret sådan, at vi de første par gange koncentrerer os om The Female Complaint , hvorefter vi i fællesskab vælger 3-4 værker eller kulturfænomener, som vi fokuserer på i den resterende del af kurset. Vores arkiv kunne inkludere: litterære værker af forfattere som Amalie Skram, Marie Bregendahl, Tove Ditlevsen, Eileen Myles, Sylvia Plath, Chris Kraus, Shulamith Firestone, Lydia Davis eller Kate Zambreno; fænomener som #MeToo, ’12-tals-piger’, feministiske killjoys eller tv-serier om perfektionistiske unge kvinder; eller andre kulturhistoriske genrestudier som fx Lori Merish’ Sentimental Materialism.

Kurset fordrer selvstændigt arbejde både i forhold til valg af emner, litteratursøgning og tilegnelse af svære tekster. Kurset er ikke en forelæsningsrække, men et akademisk værksted som inkluderer skriftligt arbejde i timerne.
Dette kursus er en del af tapas-kurserne på Moderne Kultur. Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, forløb 1 (c, d eller e) samt et forløb 2 (c, d eller e). Du skal vælge et kursus både i forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at følge enten 2 forløb 1 eller 2 forløb 2.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Censur er påført som ekstern. Det er en ekstern eksamen, hvis du aflægger modul 3, Kulturhistorisk emne. Hvis du aflægger en anden eksamen ifb. med kurset, bedes du tjekke censurform og andre prøveformsdetaljer i den studieordning, du aflægger eksamen i.
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 98
  • I alt
  • 210