HLVK03886U Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Kulturanalytisk emne/Frit emne: Sianne Ngai: Our Aesthetic Categories

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Comparative Literature: Sianne Ngai: Our Aesthetic Categories

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne kultur

Kursusindhold

Kursusbeskrivelse:

I Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting (2012) foreslår Sianne Ngai en original kobling af to akademiske traditioner, der kun sjældent har forbindelse til hinanden: cultural studies og filosofisk æstetisk. Inden for den traditionelle æstetikteori er det skønne og det sublime de to vigtigste og næsten også eneste æstetiske kategorier (dvs. begreber der kan bruges til at vurdere en sanseoplevelse). Ngai foreslår at udvide repertoiret af æstetiske kategorier, så det også omfatter "vores" mere aktuelle smagsdomme: det sjove ("the zany"), det nuttede og det interessante. En sådan udvidelse og aktualisering af æstetikteorien gør det ifølge Ngai muligt at fortolke ikke bare kunstværker, men også den måde hvorpå vi forholder os til vores varegjorte, medialiserede og performance-baserede senkapitalistiske hverdag.

Kurset vil tage form som en grundig læsning af Our Aesthetic Categories, fra den ene ende til den anden, med udblik til to andre Ngai-bøger, Ugly Feelings (2004) og Theory of the Gimmick (udkommer sommeren 2020). Det er afgørende at vores læsning af værket både fokuserer på den teoretiske refleksion (Kant, Schlegel, Adorno, Jameson) og den analytiske relevans (Bob Perelman, Lucille Ball samt en række værker som Ngai ikke analyserer, men som vi vælger i fællesskab).

Det kan varmt anbefales at anskaffe sig og læse Our Aesthetic Categories før kursusstart. Den øvrige litteratur kan enten findes på KB eller downloades fra kursusrummet på Absalon.

Holdundervisning, alternerende med gruppearbejde og seminarer
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)