HLVK03711U Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Forskningsemne/Frit emne: Digital renæssance

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Research Topic: Contemporary political fiction

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Digital renæssance: Nye veje til Shakespearetidens teater

 

Med udgangspunkt i Shakespeares The Merchant of Venice og ved hjælp af en række digitale ressourcer og redskaber vil vi på dette kursus udforske engelsk renæssanceteater i sin historiske kontekst.

Digitalisering spiller en stadig vigtigere rolle for de fleste former for humanistisk forskning, herunder litteraturstudier, hvor nye analyseredskaber, nye muligheder for arkivstudier og nye måder at inddrage store datamængder på i disse år revitaliserer klassiske former for tekstanalyse og historisk research. Vi vil i dette kursus arbejde med engelsk renæssancedrama, som ud over sin litterære rigdom, i dag råder over digitale ressourcer uden sidestykke. Kurset er altså på én gang et historisk emnekursus om engelsk renæssanceteater og et metodekursus om de muligheder og udfordringer, som digitale ressourcer og software giver indenfor litteraturhistorie og tekstanalyse. Vi begynder med lettilgængelig software til assisted reading og ser på, hvad man kan bruge keyword analysis til.

 

Ud over The Merchant of Venice vil vi også læse såvel kendte som mindre kendte skuespil fra Marlowes The Jew of Malta, over Shakespeares Othello og Jonsons Volpone til Massingers A New way to Pay Old Debts, men der vil også blive mulighed for at fordybe sig individuelt i Shakespeare eller andre forfatterskaber. Kurset vil give deltagerne de grundlæggende tekniske og historiske forudsætninger for selv at gå på opdagelse i de mange hundrede bevarede skuespil fra den engelske renæssance, idet vi i seminarerne vil lave komparative studier af dramatisk struktur, karakterfremstilling (skurke- og klovneroller), centrale temaer (gæld, ægteskab og penge) og litterær stil.

 

Deltagelse i kurset forudsætter grundlæggende viden om og færdigheder inden for tekstanalyse og litteraturhistorie samt gode engelskkundskaber, da flere af de skuespil, vi læser, ikke er oversat.

Kurset afholdes af informationsspecialist Muhamed Fajkovic fra Det kongelige bibliotek og lektor Christian Dahl fra Litteraturvidenskab.

               

Holdundervisning
Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Liselotte Bille (labille@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 303
  • Holdundervisning
  • 33
  • I alt
  • 420