HLAB00352U LAT. Latinsk poesi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Latin poetry

Kursusindhold

Der læses først Aeneidens 2. sang; senere et udvalg af Catuls digte og Horats’ oder samt et uddrag af 4. bog af Ovids Fasti.

Filologisk læsning og litterær fortolkning: I den forbindelse tages sproglige, stilistiske, herunder metriske, samt historiske og litteraturhistoriske spørgsmål op.

Det anbefales at anskaffe en tekstkritisk udgave af Vergils Aeneide. Den nyeste er af Gian Biagio Conte. Teubner 2009. I Oxford Classical Texts findes udgaver af Mynors 1969 og Hirtzel, udgivet talløse gange siden 1900. De to sidstnævnte, som er fuldtud anvendelige, har den fordel, at de indeholder alle Vergils værker. En overkommelig kommentar til 2. sang er R.G.Austin: P. Vergili Maronis Aeneidos liber secundus. Oxford 1964 (Paperback 1980). Meget omfattende er: Nicholas Horsfall: Virgil, Aeneid 2. Brill, Leiden og Boston 2008.

En fyldigere litteraturliste, herunder litteratur til Catul, Horats og Ovid, vil foreligge ved semesterstart.

Studerende, som vil forberede sig forud for semesteret, kan have glæde af at læse hele Aeneiden i Otto Steen Dues oversættelse samt litteraturhistorie til romersk poesi, f.eks. i Michael v. Albrecht: Geschichte der Römischen Literatur 1-2. Deutscher Taschenbuch Verlag, Mûnchen 1997 (1. udg. Bern og München 1992). Engelsk oversættelse: A History of Roman Literature 1-2. Leiden, N.Y., Köln 1997 - eller i Gian Biagio Conte: Latin Literature. A History. Baltimore and London 1994 (1. – italienske – udg. Firenze 1987). Specielt om epos: Lene Andersen: Epos. Klassikerforeningens Kildehefter 2010. Ovennævnte bøger findes på institutbiblioteket.

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Latin (45 ECTS-point) være bestået.
Tekstlæsning og samtale, lejlighedsvis suppleret med forelæsning.
Kurset kan sammen med Antik poesi med Helle Gjellerup føre til eksamen i Latinsk poesi.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse