HKVK00017U  KØN; Postkolonialisme, køn og identitet

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Postcolonialism, Gender, and Identity

Kursusindhold

Baggrund og sigte: Kurset tager udgangspunkt i den postkoloniale/ dekoloniale tradition, og den måde hvorpå denne har påvirket kønsstudier og formet grundlæggende dele af feministisk tænkning. Vi skal se på, hvilke kritikker postkoloniale tænkere har rettet mod den traditionelle feminisme, og hvilke nye perspektiver og tænkemåde sådanne kritiker har betydet. Kurset siger på at præsentere nedslagspunkter i feministisk postkolonial tænkning og at vise deres påvirkningshistorie for kønsforskningen. Især skal vi undersøge, hvordan sociale identitetskategorier som køn, etnicitet, race, klasse og seksualitet kan kobles til hinanden gennem begreber som fx tripple opression, intersektionalitet eller assemblage. Med udgangspunkt i konkrete analyser på udvalgt materiale skal vi se på, hvad postkoloniale feministiske begrebet kan bidrage med i analyser af forskellige kulturprodukter som fx reklamer, film, litteratur, politiske diskurser og meget andet. Blandt de teoretikere, som kurset vil komme ind på, er Angela Davis, bell hooks, Franz Fanon, Edward Said, Gayatry Spivak, Kimberly Crainshaw, Fatima El-Tayeb, Anne McClintock, Sara Ahmed og Jaspir Puar.

Tematiske spørgsmål: Hvordan kan man metodisk-analytisk koble køn og racialisering til hinanden? Hvilken betydning har den danske postkoloniale historie for den måde etniske og racialiserede undertrykkelsesmekanismer diskuteres i Danmark dag? Hvad er de mulige relationer mellem kønnede og seksuelle ligestillingspolitikker og vestlig kolonialistisk praksis? Udgør ”race” et i sig selv racistisk begreb, eller er det netop den ”raciale stilhed”, som betinger racialiserede hierarkier? Hvad indebærer det, når postkoloniale kønsforskere i stigende grad sætter fokus på hvidhed som kategori? Hvilke forskelle ”gør en forskel”?

Målbeskrivelser

Konkrete kompetencemål for kurset:

 • Deltagere opnår kendskab til postkoloniale traditioner og disses forbindelse til og relevans for kønsforskning.
 • Deltagere kan anvende postkoloniale analysegreb og teorier i konkrete analyser af udvalgte kulturprodukter.

 

KØN-KA

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​koensstudier_katv_2008.pdf

KØN-BA

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​koensstudier_batv_2007.pdf

 

 

Bøger som skal anskaffes:

 • Kompendium - købes i kompendieudsalget I KUA2.

 • Hertil kommer e-kompendium. => Se Absalon for materiale og supplerende litteratur: adgang via punkt KU.

   

  Forslag til supplerende læsning forud for kursusstart.

 • Leela Gandhi: Postcolonial Theory: A Critical Introduction (1998).

 • Nina Lykke: Kønsforskning (2008).

   

Holdundervisning

BEMÆRK: Kurset er udformet som et arbejdsfællesskab (bestående af underviseroplæg, diskussioner og praktisk analytisk arbejde) snarere end som en forelæsningsrække. Det forventes derfor at deltagere:
1) møder op til alle 14 kursusgange.
2) møder velforberedte og har læst kursuslitteraturen til den pågældende gang (forberedelsestid: ca. 8-10 timer).
Det er en forudsætning for deltagelse, at man møder op til første kursusgang.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • I alt
 • 412,5