HKUK03661U  Kunsthistorie: Æstetisk innovation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Aesthetic Innovation

Uddannelse

Kunsthistorie

Kursusindhold

Faget tager afsæt i en problematisering af den æstetiske forståelse af kunst og kultur på baggrund af teorier om innovation inden for kunst-, videnskabens og teknologiens verden. Der inviteres på denne måde til en refleksion over den kreative proces som produktion af en social værdi i en bestemt historisk sammenhæng. Særlig opmærksomhed bliver rettet mod en række tendenser inden for samtidskunsten, hvor selve den kunstneriske praksis kan siges at blive opfattet som nytænkning og innovation.

Forelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordning
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420