HKUK03622U Kunsthistorie/Visuel kultur/Teater/MKK/Musik: Kunst og kolonihistorier

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Arthistory: Art and Colonial Histories

Kursusindhold

Kurset ”Kunst og kolonihistorier” består af en række (dekoloniale) nedslag i dansk kunsthistorie fra 1600-tallet til i dag. Den europæiske kolonialismes betydning, indflydelse og påvirkning af det danske kunstfelt har længe været et underbelyst område i kunsthistorieforskningen. Først i de seneste år har vi set en begyndende interesse for at undersøge ”kontaktzonerne” mellem kunsthistorie og kolonihistorie i en dansk kontekst.

 

Med udgangspunkt i case-studier kommer vi bl.a. til at arbejde med kunst fra det koloniale projekts begyndelse i 1600-tallet og frem til etableringen af ideen om den danske kunsthistorie i 1800-tallet og frem, hvor spørgsmål om det nationale, det fremmede og det eksotiske træder frem. Fokus er primært rettet mod Danmark og landets koloniale forbindelser, men søger samtidig at problematisere den nationale rammesætning, som længe har præget både kunsthistorisk og kolonihistorisk forskning.

 

Gennem kurset vil vi dykke ned i genrer som stilleben og blomstermalerier, landskabsbilleder og marinemalerier, portrætmalerier og fotografier. Vi vil genbesøge stilarter som barok, nyklassicisme, romantik, orientalisme og ekspressionisme, og vi vil diskutere tematikker som national identitet, globalisering, primitivisme og racisme. Det gør vi ved at zoome ind på kunstnere såsom Albert Eckhout, Frans Post, J.L. Jensen, C.W. Eckersberg, Wilhelm Marstrand, Fritz Melbye, Elisabeth Jerichau Bauman, Astrid Holm, Emil Nolde, Sonja Ferlov Mancoba og Asger Jorn. Det er kunstnere, der sjældent eller aldrig er blevet læst ind i en kolonial ramme, så hvordan kan man (gen)læse disse kunstneres værker i et dekolonialt perspektiv? Og hvordan er kolonialisme generelt tilstedeværende i dansk kunsthistorie i og gennem motiver, samlinger, økonomi og (kunst)politik?

 

Kurset fokuserer også på de institutioner, der har været med til at skabe den danske kunsthistorie - såsom Det Kongelige Kunstkammer og Nationalgalleriet. På kurset vil vi derfor besøge centrale museer og institutioner som Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Det Kongelige Bibliotek for at se på, hvordan den koloniale arv og den nationale fortælling er til stede her. Ligeledes vil vi gennem oplæg og besøg møde en række af de kunsthistorikere og historikere, der aktuelt arbejder med de førnævnte kunstnere og perioder.

Det vil blive udarbejdet et kompendium med tekster af bl.a. N.L. Høyen, Julius Lange, Camilla Mordhorst, Hanne Abildgaard, Karen Fogh Olwig, Sine Krogh, Teresa Østergaard Nielsen, Jill Lloyd, Anne McClintock, Norman Bryson, Charmaine A. Nelson, Lisa Lowe, Rebecca Parker Brienen, Mårten Snickare, Pia Arke, Walter D. Mignolo, Henrik Holm, Temi Odumoso, W.J.T. Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Mikkel Venborg Pedersen, Griselda Pollock, Ann Laura Stoler, Wayne Modest.

Kurset vil bestå af en blanding af forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og institutions- og udstillingsbesøg. Det forventes at de studerende bidrager med oplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 279
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet