HKUB11063U  BA-tilvalg/ÅU: Kunsthistorie 1400-1800

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

History of Art 1400-1800

Kursusindhold

Viden om og forståelse: af maleri, skulptur og arkitektur fra 1400-1800 på tværs af landegrænser, baseret på læsning af centrale kunsthistoriske fremstillinger, såvel klassiske som nye, og med udblik på bredere kulturhistoriske og teoretiske dimensioner.

Færdigheder i: at identificere, beskrive og analysere centrale værker og værkkategorier fra perioden i lyset af deres formelle, tematiske og genremæssige egen-art og i samspil med bredere kulturelle, institutionelle og samfundsmæs-sige forhold.

Forelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 293
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420