HKMK03151U KOMIT Konceptudvikling og innovation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Concept development, systems development and innovation

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål: 

- analysere forholdet mellem organisatoriske problemstillinger og mulige itbaserede løsninger i en konkret organisation

- udarbejde it-koncepter til løsning af en problemstilling for en konkret organisation

- tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser med henblik på forretningsudvikling og værdiskabelse

- vurdere og reflektere over it-løsninger ud fra strategiske forhold i en konkret organisation

- formidle en problemstilling og mulige løsninger til forskellige faggrupper i en konkret organisation.

Forelæsning + øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Holdundervisning
  • 28
  • Øvelser
  • 28
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse