HKMK03141U  KOMIT Kommunikation og samarbejde i organisationer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Communication and computer-supported collaboration in organizations

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:

- analysere samspillet mellem kommunikation og samarbejde i organisationer, i relation til såvel organisationsinterne som –eksterne forhold

- analysere design og brug af it-systemer og -netværk til understøttelse af organisationers kommunikations- og samarbejdsrelationer under inddragelse af centrale teorier om kommunikation og samarbejde

- forklare og begrunde teoretiske begrebers relevans i analysen af organisationers kommunikation og it-støttede samarbejde

- vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til organisationers opbygning og målsætninger.

Seminar + øvelser
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Med tidsfrist
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 28
 • Øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 353,25
 • Vejledning
 • 0,25
 • I alt
 • 409,50