HKMK03041U KOMIT Medier som kommunikative netværk

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Media as Communicative Networks (constituent)

Kursusindhold

Faglige mål
* planlægge og gennemføre en analyse af de kommunikative netværk, som et eller flere medier eller andre virksomheder indgår i
* beskrive og forklare de kommunikationsmønstre, der eksisterer mellem et eller flere medier og deres brugere, og mellem brugerne indbyrdes
* redegøre for netværkskommunikationens rolle i forbindelse med givne private og/eller offentlige virksomheders udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser
* vurdere og perspektivere anvendeligheden af netværkskommunikation i forhold til bestemte medier eller andre virksomheders opbygning og målsætninger.

Holdundervisning
Undervisningssprog er også eksamenssprog
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Praktiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Undervisningssprog er også eksamenssprog