HKMK03021U KOMIT Konceptudvikling, systemudvikling og innovation

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Concept development, systems development and innovation

Uddannelse
Kandidat i Kommunikation og IT
Kursusindhold
Faglige mål: 
-  analysere forholdet mellem kommunikative problemstillinger og mulige it-tekniske løsninger i en konkret virksomhed
- indgå i samarbejde med it-specialister og andre faggrupper om design og implementering af it-systemer i virksomhedens interne og/eller eksterne kommunikation
- tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • Øvelser
  • 28
  • I alt
  • 58