HKMB00291U KOMIT Projekt i human-centered computing

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Project in Human-centered Computing

Kursusindhold

Projekt i human-centred computing kører parallelt med Empiriske undersøgelsesmetoder. I HCC-projektet arbejder du med teori om human-centred computing og interationsdesign, og begynder derved at bygge bro mellem de ting, du har lært på 1. semester. Du lærer at vurdere og argumentere for anvendeligheden af udvalgte begreber og modeller til undersøgelse af en bestemt problemstilling vedrørende it’s brugsvenlighed.  Og du prøver kræfter med at planlægge, gennemføre, formidle og evaluere en empirisk undersøgelse vedr. human-centred computing i i samarbejde med en organisation. Tidligere har organisationer som Politiken, Gads Forlag, Alexandra Instituttet og Medierådet leveret cases til kurset og samarbejdet med de studerende. Modulet er din introduktion til at skrive store, akademiske opgaver, som du kommer til at skrive mange flere af i løbet af studiet. 

Målbeskrivelser

Den studerende får viden om og forståelse af centrale teorier om human-centred computing (HCC), centrale begreber og modeller angående interaktion og brugsvenlighed, f.eks. UX og grundlæggende principper for og metoder til brugercentreret design.

Den studerende får Færdigheder i at identificere en afgrænset problemstilling vedrørende anvendelsen af it til kommunikation i relation til en given organisation og i at begrunde, planlægge og gennemføre en mindre empirisk undersøgelse ift. den pågældende problemstilling. Med udgangspunkt heri opnås endvidere færdigheder i at analysere og evaluere eksisterende brugergrænseflader og foretage hensigtsmæssige valg ved opbygningen af en brugergrænseflade på baggrund af evalueringen.

Endelig får den studerende kompetencer i selvstændigt gruppebaseret projektarbejde om problemstillinger i relation til brug af it til kommunikation med udgangspunkt i et eksisterende it-system og dets brugere og i samarbejde med en ekstern organisation, fra den indledende proces med at foretage akademisk litteratursøgning i relation til faglige problemstillinger inden for kommunikation og it og til redegørelse for undersøgelsesresultaternes relevans for innovation ift. den pågældende organisation.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.
Projekt i Human-centred computing kan kun tages som enkeltstående tilvalg, hvis den studerende også samtidig følger eller har bestået kurset i empiriske undersøgelsesmetoder 1 eller kan dokumentere tilsvarende faglige kvalifikationer i empiriske undersøgelsesmetoder.
Det anbefales, at den studerende har bestået grundlæggende datalogi eller tilsvarende kursus.
Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 297,5
  • Øvelser
  • 56
  • I alt
  • 409,5
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse