HKMB00201U KOMIT Fagets videnskabsteori

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Theory of science

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:
- redegøre for forholdet mellem humanvidenskaber og naturvidenskaber med særligt henblik på medievidenskab og datalogi
- beskrive forskellige teoretiske forklaringsrammer og empiriske tilgange inden for medievidenskab og datalogi
- redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske tilgange i forhold til undersøgelser angående kommunikation og it
- anvende videnskabsteoretiske argumenter vedrørende etiske og politiske tilvalg angående kommunikation og it

Seminar + øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • Øvelser
  • 14
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse