HKMB00191U KOMIT Analyse, design og regulering af it-infrastruktur

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Analysis, Design and Regulation of IT Infrastructure

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:

- redegøre for grundlæggende principper for computernetværks opbygning og funktionsmåde, herunder internettets protokolstak og adresseringssystem

- redegøre for og anvende grundlæggende principper og teknikker til modellering, analyse og design af simple relationelle databaser

- analysere og forklare samspillet mellem it-infrastruktur og regulering samt vurdere, hvilken betydning et konkret reguleringsregime har for teknologisk og forretningsmæssig innovation

- identificere, afgrænse og analysere en specifik problemstilling med relation til design og regulering af it-infrastruktur, herunder redegøre for (a) de centrale interessenter, institutioner og reguleringsformer samt (b) samspillet mellem regulering og infrastruktur.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsninger + øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 297,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Øvelser
  • 56
  • I alt
  • 409,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Indstilles til eksamen under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Eksamenssproget følger undervisningssproget
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse