HKMB00182U KOMIT Interaktionsdesign

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Interaction Design (constituent)

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål

- referere viden om centrale begreber og modeller angående interaktion og brugsvenlighed

- vurdere og argumentere for anvendeligheden af udvalgte begreber og modeller til undersøgelse af en bestemt problemstilling vedrørende brugsvenlighed

- gennemføre og fortolke en mindre brugsvenlighedsevaluering

- redegøre for hensigtsmæssige valg ved opbygningen af en brugergrænseflade.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsninger, individuelle obligatoriske ugeopgaver samt gruppeøvelser. Online gruppesamarbejder og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 134,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • Øvelser
  • 28
  • I alt
  • 204,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Med tidsfrist
Eksamenssproget er engelsk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse