HKMB00161U KOMIT Grundlæggende datalogi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Introduction to Computer Science

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold
 • Grundlæggende datalogi gennemgår centrale begreber og tilgange inden for programmering. Den studerende lærer at redegøre for og anvende basale datastrukturer og algoritmer, og at programmere løsninger af konkrete problemstillinger. Kurset består af forelæsninger, øvelser og individuelle hjemmeopgaver. I løbet af semestret afleveres obligatoriske hjemmeopgaver, som skal godkendes før eksamen.
Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsning + øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 283,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Øvelser
 • 70
 • I alt
 • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bunden hjemmeopgave med tidsfrist (7 dages skriveperiode)
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse