HKKK0101FU KK, Økonomisk kultur (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Cultural economies

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalget i komparative kulturstudier 2019

 

Kurset henvender sig til BA og KA tilvalgsstuderende, som vil indføres i forståelser af økonomiske praksisser set gennem kultur- og samfundsteoretiske briller. Ligeledes vil der være fokus på, hvorledes forskellig teoridannelser påvirker analyser af økonomiske dynamikker. Indføringen anlægger et antropologisk og tværkulturelt perspektiv og betragter grundlæggende økonomi som en praksis dybt forankret i den kulturelle, sociale og politiske verden.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til, at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont. 

Kursusindhold

Økonomi synes i stigende grad at være omdrejningspunktet for vores verden. Men er økonomien virkelig svaret på alting – og handler økonomi så meget om økonomi, som vi går og tror? På kurset vil vi problematisere antagelsen om ”homo economicus” og forestillingen om én menneskelig markedsøkonomisk natur ved både at stille skarpt på forskellige ”økonomiske” kulturer og forskellige kulturelle forståelser af menneskelig produktion, udveksling og forbrug. Vi vil desuden indkredse, hvordan et antropologisk, sociologisk og humanistisk perspektiv kan bidrage til, og problematisere, studiet af det ”økonomiske” liv.

Hovedvægten lægges på etnografiske studier af bl.a. alternative økonomier, japanske virksomheder, tyske investorer, albanske pyramidespil, mineselskabers ”gavegivning” og amerikanske kristnes budgetlægning, for derigennem at kunne stille spørgsmålstegn ved grundlæggende økonomiske antagelser om værdi, handling og subjektivitet. Ud over at gennemgå klassiske og moderne antropologiske og sociologiske teorier om økonomiens grundlæggende sociale og kulturelle karakter vil vi således fokusere på emner som spekulation, gaveudveksling, penge, gæld, arbejdskultur, masseforbrug, digitale teknologier, råstoffer, ejendomsret, ulighed, prekariat og ”neoliberalisme” gennem konkrete etnografiske eksempler fra hele verden.

Eksamen for BA er en bunden hjemmeopgave (6-10 normalsider) med 7 dages forberedelse.

Eksamen for KA er en fri hjemmeopgave (11-15 normalsider)

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2019-studieordning: 
Tematisk emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKB10241E)  Tematisk emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKB10251E)

KA tilvalg 2019-ordning:
Tematisk specialiseret emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKK13021E)
Tematisk specialiseret emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKK13022E)

Forskellen mellem A og B ligger i bedømmelsesformen: A) 7-trins-skala, B) bestået/ikke-bestået.

Oplyses i grupperummet på Absalon

Der er mange tekster på engelsk.
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.
Komparative kulturstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse