HKIK0100FU KIN, Master Class Kinastudier (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

China Topics (Master Class)

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for Asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi, Indonesisk/Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, 2015-ordningen
 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i kinastudier 2019
 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008-ordningen
Kursusindhold

Kurset arbejder med tre forskellige emner inden for Kinastudier samt metode og vejledning i opgaveskrivning. Hertil kommer tekstlæsning og samtale om disse tekster. Temaerne bliver fastlagt i løbet af foråret 2019.

Delman: Tema + tekstlæsning, 5 uger (2x3 timer per uge)

Bunkenborg:  Tema + tekstlæsning, 5 uger (2x3 timer per uge)

Nielsen:  Tema + tekstlæsning, 4 uger (2x3 timer per uge)

Wang: Samtale (2 x 2 timer per uge)

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Bachelorprojekt Kinastudier (aktivitetskode HKIB00911E)

KA 2019-studieordning:
Tekstbaseret emne (aktivitetskode HKIK03341E)

KA 2008-studieordning:
Emne med sprogfærdighed (klassisk Kinesisk)(aktivitetskode HKIK03032E)
Emne med sprogfærdighed (moderne kinesisk)(aktivitetskode HKIK03012E)
Tekstbaseret emne (aktivitetskode HKIK03042E)
Emnekursus A (aktivitetskode HKIK03051E)
Forskningsoversigt (aktivitetskode HKIK03091E)
Emnekursus B (aktivitetskode HKIK03101E)

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Sprogligt niveau svarende til BA fra Kinastudier
Undervisningen består af:
Gennemgang og diskussion af ikke-kinesisk litteratur om emnerne (3 t. per uge)
Tekstlæsning om emnerne (moderne; klassisk også muligt) (3 t. per ueg)
Samtale om de læste tekster (2 t. per uge)
Studerende som skriver BA-projekt opfordres til at deltage.

Alle KA studerende opfordres til at deltage de første 3 semestre af deres Kandidatstudie.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 275,5
 • Forelæsninger
 • 21
 • Kollokvier
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse