HKIB0101FU KIN, Kinas samfund og politik (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Chinese society and politics

Uddannelse

Udbydes efter:

  • BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
  • Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2019-ordningen
Kursusindhold

På baggrund af relevante teoretiske tilgange vil kurset se på og diskutere udviklingen i Kinas politiske system siden 1949, dets politiske økonomi og statssamfundets forbindelser med prioritet i den moderne situation. Vi vil lære om forskellige emner i det moderne kinesiske samfund og diskutere, hvordan vi kan operationalisere teorier fra de sociale og humanistiske videnskaber for at få indsigt i felterne. Der vil også være en introduktion til forskningsmetoder og papirskrivning. Vil kombineres med læsning af relevante kinesiske tekster.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kinastudier realia 1 med sprog (aktivitetskode HKIB00841E)

BA-tilvalg for Kinastudier 2019-studieordning:
Realia A (aktivitetskode HKIB10211E)
Realia B (aktivitetskode HKIB10221E)
Realia C (aktivitetskode HKIB10231E)

 

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde, opgavevejledning
Tilvalgsstuderende kan kontakte Jørgen Delman før semesterstart, hvis der er spørgsmål.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse