HKGB00511U KL.GR/LAT/OLD - Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

KL.GR/LAT/OLD - Greco-Roman Art and Archaeology

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin, Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kursets mål er at bibringe deltagerne en fyldig viden om græsk-romersk arkæologi, kunsthistorie og materiel kultur samt en indføring i den klassiske arkæologis grundlæggende metoder. Et udvalg af de vigtigste bevarede græske og romerske monumenter inden for arkitektur, skulptur, maleri og numismatik præsenteres i deres kulturelle og historiske sammenhæng. Endelig introduceres det antikke formsprogs indflydelse på senere tiders europæisk kunst og arkitektur.
 

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie HKGB00511E, HKGB10051E, HLAB00511E, HLAB10051E, HOLB10061E

Grundbøger:

Græsk stof: Mark D. Stansbury-O'Donnel, A History of Greek Art (Wiley Blackwell: Oxford 2015).

Romersk stof: Steven L. Tuck: A History of Roman Art. (Wiley-Blackwell: Oxford 2015).

Yderligere litteraturhenvisninger vil blive givet undervejs.

Uden A-niveau i latinsk og græsk propædeutik tages kurset under Oldtidskundskab.
Forelæsninger og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøven har form af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator og eksaminand med henblik på beskrivelse, datering, fortolkning og perspektivering af græske og romerske monumenter.

Der prøves på grundlag af et billedmateriale vedr. 4-5 antikke monumenter fra det opgivne pensum og gengivelser af ét ikke-opgivet, efterantikt monument, der refererer til antikt formsprog. Billedmaterialet udvælges af eksaminator og udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt.

De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse