HIVK03362U  Kulturformidling og kommunikation, Konstituerende tilvalg B

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Dissemination of Culture and Communication, Elective and Constituent module B

Kursusindhold

Modulet undersøger og diskuterer forskellige former for innovativ kulturformidling, der knytter sig til kultursektoren og dens institutioner. Feltet spænder fra diskussioner om kommunikationsprocesser, formidlings- og kulturbegreber til fremme af kulturelle entreprenører og netværk. Rammer for denne diskussion kan være deltagelseskulturer, biblioteksformidling, kulturelle budskaber formidlet i webmediet, betingelser af formidling og kommunikation i interkulturelle kontekster eller retorikken i analysen af formidlings- og kommunikationsprocesser. Der skal reflekteres over sprogets rolle i formidling og kommunikation, kommunikations- og kulturteorier samt formidlingens rolle i en nutidig kontekst.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Viden om og forståelse af

 • Kommunikations- og formidlingsteorier og deres indflydelse på kulturfor-midlingen
 • Forskellige former for innovativ kulturformidling, der knytter sig til kultur-sektoren og dens institutioner
 • Den samfundsmæssige og kulturelle baggrund for formidlingsinitiativer inden for kultursektoren
 • Formidlingsmæssige potentialer, der knytter sig til bl.a. brugerinddragelse, etablering af nye netværk, entreprenørskab og ekspressiv kulturformidling.

 

Færdigheder i at

 • Analysere den samfundsmæssige og kulturelle baggrund for kulturformid-lingsinitiativer
 • Anvende relevante teorier til at planlægge, udføre og vurdere forskellige former for kulturformidling.

 

Kompetencer i at

 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udarbejde selvstændige analyser og vurderinger af konkrete eksempler på kulturformidling
 • Udvikle strategier for innovativ formidling i kultursektoren
 • Udføre forskellige former for formidlings- og/eller kommunikationsinitiativer.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • På et kritisk og teoretisk grundlag redegøre for forskellige former for formidling inden for kultursektoren og dens institutioner,
 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udføre selvstændige analyser og vurderinger af konkrete eksempler på kulturformidling,
 • På et videnskabeligt-metodisk kunne udvikle strategier for formidling i kultursektoren.
 • På et strategisk og teoretisk grundlag planlægge og udføre selvstændige formidlings-/​kommunikationsinitiativer

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Andersen, P.T. & Jacobsen, M.H. (red.)(2017). Kultursociologi og kulturanalyse. Hans Reitzels Forlag
 • Gulbrandsen, Ib Tunby og Just, Sine Nørholm (2016). Strategizing Communication. Theory and Practice. Samfundslitteratur.
 • Kortbek, H.B.; Schwartz, C.P.; Sørensen, A.S. & Thobo-Carlsen, M. (2016). The participatory agenda – a post-critical, anticipatory intervention. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, vol.19 (1), s.19-35.
 • Schiermer, B. (red.) (2016). Kulturteori og kultursociologi. Hans Reitzels Forlag.
Holdundervisning, gruppearbejde, workshop, oplæg og evt. ekskursioner.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamensprog: Dansk eller engelsk
Omfang: 15-20 normalsider for en individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2018

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, August 2018

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 234,8
 • I alt
 • 410,8