HIVB10078U INF: Open data Science

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Open data Science

Uddannelse

Fagstudieordning for , BA-TV på institut for informationsstudier STO 19

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i informationsstudier, 2019 (ku.dk)

 

Kursusindhold

Kurset i Open Data Science vil introducere til ”åbne” værktøjer og metoder til behandling og visualisering af datatyper såsom strukturerede data, tekst data og temporale data. Dette inkluderer introduktion til sproget Python og anvendelsen af Python til dataanalyse herunder text mining og sentiment analysis. Kurset vil i høj grad inkludere hands-on cases hvor de studerende arbejder med relevante datasæt. Kurset vil ligeledes introducere principperne bag FAIR – data herunder etiske problemstillinger ved arbejdet med open data

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • muligheder og udfordringer i relation til at arbejde med store datamængder.
 • etiske forhold angående dataerhvervelse, -lagring, -aggregering, dataudgivelse og -anvendelse.

 

Færdigheder i at

 • anvende teorier og begreber til at definere og analysere problemstillinger vedrørende store datamængder.
 • udvikle løsninger til genfinding og sortering i/af strukturerede og ustrukturerede data.
 • bearbejde og repræsentere data visuelt.

 

Kompetencer i at

 • planlægge og udføre analyseopgaver i forskellige typer data og informationssystemer.
 • teoretisk velbegrundet kunne analysere og diskutere problemstillinger vedrørende store datamængder.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Hackling, G. (2014) Mastering Machine Learning With scikit-learn. Birmingham: Packt Publishing
 • Ignatow, G. & Mihalcea, R. (2018) An Introduction to Text Mining : Research Design, Data Collection, and Analysis.Los Angeles, CA. Sage
 • McKinny, W. (2017) Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. 2nd Ed. Sebastopol, CA: O’Reilly
 • The Programming Historian. Available from https:/​/​programminghistorian.org/​
Holdundervisning, mundtlig oplæg, opgaveløsning, praktiske øvelser. Noget af undervisningen vil ske på Engelsk
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 16-20 normalsider
Se nærmere detaljer under kursusbeskrivelsen i Fagstudieordning for BA-TV
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 22/23

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve, Februar 2023