HIVB10072U  Kbh: Kulturformidling i en digital tid

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Kbh: Cultural Mediation in a Digital Age

Kursusindhold

Digitaliseringen af samfundet og kulturen har forandret de rammer og vilkår som kulturformidling praktiseres inden for. Digitaliseringen har dels gjort det muligt at digitalisere kulturarven og tilgængeliggøre den for borgerne i hidtil uset grad, dels har digitaliseringen, i form af forskellige medieteknologier, skabt nye muligheder for at udvide og berige brugernes møde med kunst og kultur. 
Nye digitale medie- og formidlingsformer har således både betydning for kulturinstitutionernes formidlingsstrategier, men har også betydning for den måde brugerne oplever og interagerer med kulturen. Digitaliseringen har ligeledes betydet at det fysiske rum kan udvides og suppleres med digitale 
rum og artefakter, som dels kan understøtte en fortælling, dels kan udvide beskuerens oplevelses- og erkendelsesrum. 

Dette kursus vil introducere til centrale medie-, kultur- og formidlingsteorier, som skal danne grundlag for diskussioner af de muligheder, vilkår og udfordringer, der kendetegner kulturformidlingen i disse år. 
Kulturformidlingens muligheder og udfordringer vil blive diskuteret i et historisk og aktuelt lys med fokus på de forandringer som digitaliseringen har bragt med sig. Målet med kurset er at give et teoretisk grundlag til at analysere og diskutere konkrete og potentielle formidlingsformer og reflektere over forskellige fysiske og digitale modaliteters styrker og svagheder. 

Kurset er tilrettelagt med en høj grad af studenteraktivitet. Oplæg, gruppearbejde, ekskursioner og workshop vil indgå som en central del af undervisningen. 

 

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • relevante teorier om nye medie- og formidlingsformer og nye brugerroller
 • udviklingen inden for kulturformidling set i lyset af nye medie- og formidlingsformer og nye brugerroller
 • forskellige aktørers og institutioners vilkår, intentioner og udfordringer med formidling
 • betydningen af krop, rum og materialitet i formidlingssituationen.

 

Færdigheder i at

 • undersøge forskellige aktørers og institutioners formidlingsstrategier i både teori og praksis, herunder anvendelsen af digitale medieprodukter (inkl. mobile og sociale medier) og brugerinddragelse
 • diskutere konsekvenserne af ændrede roller hos forskellige aktører og institutioner
 • analysere, hvad materialitet og socialitet betyder for udførelse og modtagelse af kulturformidling, herunder når fysiske og digitale formidlingsformer blandes i samme rum
 • reflektere over forskellige fysiske og digitale modaliteters styrker og svagheder i relation til formidling og bruger-engagement.

 

Kompetencer i at

 • diskutere kulturformidlingens vilkår og udfordringer i en digital tid
 • planlægge og gennemføre en afgrænset undersøgelse af aktørers og institutioners konkrete og potentielle formidlingsformer
 • designe, på prototypeniveau, formidlingselementer i et medieprodukt for en given aktør eller institution.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for og reflektere over kulturformidlingens udfordringer og udvikling historisk og aktuelt set i lyset af nye medie- og formidlingsformer og nye brugerroller
 • diskutere centrale perspektiver, herunder medie- og formidlingsteorier med relevans for kulturformidling i en digital tid
 • identificere relevante problemstillinger og udvælge teorier og metoder med henblik på at gennemføre en afgrænset undersøgelse af aktørers og institutioners konkrete og potentielle formidlingsformer
 • reflektere over styrker og svagheder ved forskellige fysiske og digitale modaliteter anvendt i kulturformidling
 • designe, på prototype-niveau, formidlingselementer i et medieprodukt for en given aktør eller institution.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset: (4 ex)

 • Lund, N. D.(ed.) (2009). Digital formidling af kulturarv: fra samling til sampling. Kbh.: Multivers.
 • Parry, R. (2008). Recoding the museum, digital heritage and the technologies of change. Abingdon: 
  Routledge 
 • Falk, J. (2013). The Museum Experience Revisited. Walnut Creek, CA: Left Coast Press
 • Sanderhoff, M. (red.) (2014). Sharing is caring, Statens Museum for Kunst. 
Forelæsninger, oplæg, gruppearbejde, ekskursioner, workshop.
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang 20-25 normalsider for individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2018

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2018

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 175,8
 • I alt
 • 410,8