HIVB10063U  Kbh: Digital kompetence

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Cph: Digital Literacy

Kursusindhold

På modulet skal centrale teorier og begreber fra kompetenceforskningen diskuteres og relateres til individers og udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis. Begrebet kompetence skal ses i perspektiv af begreberne literacy og digitalisering. På modulet skal der ses nærmere på allerede gennemførte undersøgelser af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer. Der kan være tale om borgernes, medarbejdernes eller f.eks. de unges digitale kompetencer. De udvalgte undersøgelser skal diskuteres på baggrund af en socio-kulturel approach.

Endelig skal der arbejdes med at identificere problemstillinger og udvælges relevante teorier og metoder til at gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer set i relation til de pågældende individers og gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis. Denne undersøgelse skal munde ud i et forslag til udvikling af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskning om individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • begrebet kompetence og dets relation til begreber som literacy og digitalisering

 • teorier om literacy og læring med særligt henblik på individers eller udvalgte gruppers brug af digitale teknologier i forskellige kontekster.

 

Færdigheder i at

 • undersøge individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • diskutere og vurdere individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og brug af digitale teknologier som udtryk for deres digitale kompetencer.

 

Kompetencer i at

 • planlægge og gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i et literacy-perspektiv

 • identificere og analysere karakteren af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i relation til samfundsmæssige eller institutionelle krav og forventninger

 • udarbejde, og vurdere forslag til udvikling af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i et læringsperspektiv.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • diskutere centrale teorier og begreber fra kompetenceforskningen, og relatere dem til individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • reflektere over undersøgelser af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer og diskutere disse i et læringsperspektiv.

 • identificere problemstillinger og udvælge relevante teorier og metoder til at gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer

 • udarbejde og vurdere forslag til udvikling af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bundsgaard, J. et al. (2014). Digitale kompetencer. It i danske skoler i et internationalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag.
 • Gillen, J. (2014). Digital literacies. Routledge. Taylor & Francis Group.
 • Hargittai, E. et al. (2010). Trust online: young adults´ evaluation of web content. International journal of communication, 4:468-94.
 • Hasse, C. og Storgaard Brok, L. (2015). TEKU-modellen. Teknologiforståelse i professionerne. København: U-Press.
Holdundervisning, gruppediskussioner, gæsteforelæsere, fælles indsamling af empiri
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Hjemmeopgave består af 2-3 portfoliobesvarelser. Omfang 20-25 normalsider for individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2018

Reeksamen

10 dages bunden hjemmeopgave. August 2018

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 175,8
 • I alt
 • 410,8