HIVB00311U Digital kulturarv

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Digital Heritage

Kursusindhold

Kurset Digital Kulturarv tager udgangspunkt i hvordan kulturarv udmønter sig digitalt, både online, blandt offentligheden og inden for forskellige kulturinstitutioners rammer (Arkiver, Biblioteker, og Museer). Hvordan forskere, fagfolk og amatører bruger og formidler kulturarvs data på digitale platforme, såvel som hvordan internettet og mobil teknologi ændre den måde vi alle interagere med kulturarv på.

De studerende kommer til at arbejde case baseret, hvor de både skal analysere og reflektere over forskellige processer i arbejdet med digital kulturarv samt hvilke muligheder og udfordringer, der findes her. F.eks. hvordan kulturinstitutioner udvikler digitale formidlingsstrategier på sociale medier og hvordan dette spiller sammen med formidling i det fysiske rum. Derudover vil der være praktiske øvelser i at arbejde med kulturarvs datasæt og de studerende kommer til at undersøge, hvordan der arbejdes med åbne data i kulturarvssektoren.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Digitale værktøjer, platforme og datasæt der bruges i forbindelse med formidling af kulturarven
 • udfordringer og perspektiver i online deling af kulturarvsmateriale og åbne data
 • samspillet mellem digital formidling og formidling i det fysiske rum

 

Færdigheder i at

 • redegøre for forskelle og ligheder mellem arkiver, biblioteker og museer i forhold til deres brug af digitale værktøjer og data
 • analysere digitale værktøjer, platforme og datasæt brugt i formidling af kulturarven
 • producere datavisualisering, interaktionsdesign, eller database af et digitalt kulturarvsmateriale.

 

Kompetencer i at

 • vurdere mulige løsninger i forbindelse med digital formidling af et kulturarvsmateriale
 • evaluere en formidlingsstrategi af et kulturarvsmateriale på en digital platform
 • reflektere over muligheder og udfordringer i forbindelse med digital formidling af kulturarv.

Eksempler på litteratur:

 • Monson, J. D. (2017). Getting started with digital collections: scaling to fit your organization. ALA Editions, an imprint of the American Library Association.

 • Ridge, M. (2013). From Tagging to Theorizing: Deepening Engagement with Cultural Heritage through Crowdsourcing. Curator: The Museum Journal56(4), 435–450.

 • Roued-Cunliffe, H., & Copeland, A. J. (Eds.). (2017). Participatory heritage. London: Facet Publishing.

 • Ruthven, I., & Chowdhury, G. G. (Eds.). (2015). Cultural heritage information: access and management. London: Facet Publishing.

 • Sanderhoff, M. (Ed.). (2014). Sharing is Caring: Openness and Sharing in the Cultural Heritage Sector. Kbh: Statens Museum for Kunst.
Holdundervisning, mundtlige oplæg, praktiske øvelser, feedback, ekskursioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamensforberedelse
 • 205,8
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 410,8
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2020/21

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve, Februar 2021