HITK00002U Italiensk - Frit emne 2: L’italiano elettronico

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Italian - Free Topic 2: L’italiano elettronico

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

L’italiano elettronico

Introduktion til brug af

elektroniske hjælpemidler i sprogvidenskaben: ordbøger, korpora, tekstbaser

 

Der gives en generel introduktion til brugen af elektroniske hjælpemidler i studiet af italiensk sprog og sprogbrug i såvel diakront som synkront perspektiv. De vigtigste eksisterende elektroniske ordbøger, tekstbaser og korpora over italiensk tale- og skriftsprog præsenteres, og vi ser på hvordan de kan udnyttes i arbejdet med en række specifikke sproglige problemstillinger.

Barbara, Manuel: Linguistica dei corpora e linguistica dei corpora italiana. Un’introduzione. Milano 2013 ( http:/​/​www.bmanuel.org/​man/​Barbera_IntroduzioneCL_2013=Ver1-54.pdf).

Coletti, Coletti: Grammatica dell’italiano adulto. Il Mulino 2015.

Cresti, Emanuela & Alessandro Panunzi: Introduzione ai corpora dell’italiano. Il Mulino 2013.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 204,75