HIEK03337U IEP; Græsk sproghistorie KA

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

History of the Greek Language

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af de synkront lingvistiske forhold omkring sprog fra  den græske sproggren.

De valgte sprogs lydlige og morfologiske historie, dels bagud i forhold til det indoeuropæiske grundsprog, dels (hvor muligt og relevant) fremad i forhold til de moderne efterkommere af eller nærmeste moderne slægtninge til de valgte sprog.

Generelle kulturhistoriske forhold vedrørende de pågældende sprogs eller de pågældende sproggrenes talere.

At identificere og afgrænse sproghistoriske analyseproblemer relateret til de valgte sprog.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

Beskrive udvalgte græske dialekter med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon.

Oversætte og foretage en detaljeret analyse af konkrete sprogprøver fra græsk, synkront såvel som diakront og komparativt.

Redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af græsk.

Vurdere og tage kritisk stilling til specifikke sproghistoriske problemstillinger vedrørende græsk på et selvstændigt, kritisk og videnskabeligt tidssvarende niveau.

Redegøre i hovedtræk for den sproglige udvikling fra oldgræsk til moderne græsk.

Relatere sproglige data fra græsk til viden om generelle kulturhistoriske forhold vedrørende det græske sprogs talere.

Formidle ovenstående såvel mundtligt som skriftligt på en klar og velargumenteret måde.

KA-INDO

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​indoeuropaeisk_ka.pdf

 

 

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur