HIEK03161U IEP; Indoeuropæisk morfologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Indo-European Morphology

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

I kurset læses og diskuteres artikler om indoeuropæisk morfologi i bred forstand. Der vil være gode muligheder for input fra de studerende.

Eksaminanden skal:

 • beherske indoeuropæisk morfologi på tidssvarende videnskabeligt niveau
 • være velorienteret i og redegøre for den vigtigste faglitteratur om indoeuropæisk morfologi
 • sevstændigt, kritisk og på solid videnskabelig basis kunne applicere sine teoretiske kundskaber og analystiske færdigheder på et udvalgt morfologisk eller morfofonologisk emne inden for den indoeuropæiske diakron-komparative lingvistik, det være sig inden for et af de attesterede indoeuropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier
 • kunne formidle videnskabelige problemstilllinger inden for indoeuropæisk morfologi klart og velargumenteret, skriftligt såvel som mundtligt
 • kunne sortere information og uddrage mønstre og tendenser fra morfologiske eller morfofonologiske data af kompleks og uforudsigelig art fra et af de attesterede indoeuropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig prøve