HIEK03141U IEP; Slavisk

Årgang 2015/2016
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de slaviske sprogs historie. Sideløbende med en gennemgang af den fonologiske og morfologiske udvikling fra indoeuropæisk over baltoslavisk til de overleverede stadier af slavisk læses der hovedsageligt oldkirkeslaviske tekster, men også tekster på oldrussisk og andre slaviske sprog.

Målbeskrivelser

Blandt formålene med kurset er at deltagerne skal kunne:

- beskrive de ældre overleverede stadier af slavisk med hensyn til opbygning  og væsentligste karakteristika;

- foretage en synkron og diakron analyse af konkret sprogstof;

- tage kritisk stilling til specifikke problemstillinger inden for slavisk sproghistorie.

BA-2010 15 ECTS

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​indoeuropaeisk_ba_2010.pdf

 

KA-2008 7,5 ECTS

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​indoeuropaeisk_ka_2008.pdf

KA-2015 7,5 ECTS

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​indoeuropaeisk_ka.pdf

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve