HIEK03111U IEP; Græsk

Årgang 2014/2015
Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Eksaminanden skal:

 • kunne beskrive de ældre stadier af den græske sproggren, herunder Homer og dialekttekster med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon
 • kunne redegøre for de vigtigste relultater inden for den historisk-komparative udforskning af græsk
 • kunne analysere konkret sprogstof fra det opgivne pensum, synkront såvel som diakront/komparativt
 • kunne forholde sig til specifikke sproghistoriske problemstillinger på videnskabeligt tidssvarende niveau
 • i hovedtræk kende til og forstå den sproglige udvikling fra klassisk græsk til moderne græsk

I kurset læses tekster fra Homer og græske dialekter, herunder mykensk, i sproghistorisk belysning.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig prøve