HIEK0001EU IEP; Indoiransk og græsk sproghistorie

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

History of the Indo-Iranian and Greek Languages

Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • de synkrone sproglige forhold omkring vedisk sanskrit, oldiransk (avestisk og evt. oldpersisk) og oldgræsk,
 • de nævnte sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til det indoeu- ropæiske grundsprog,
 • hovedtræk i udviklingen frem til hhv. moderne indiske (indoariske) sprog og nygræsk,
 • sproghistoriske analyseproblemer relateret til de nævnte sprog.

 

Færdigheder i at:

 • oversætte og foretage en synkron grammatisk analyse af tekststykker fra hhv. vedisk sanskrit, oldiransk og oldgræsk,
 • analysere ovennævnte sprogs historie og rekonstruere deres fælles ud- gangspunkt,
 • vælge og anvende de passende videnskabelige metoder til afklaring af sproghistoriske analyseproblemer
 • formidle den erhvervede viden med anvendelse af den korrekte termino-logi,
 • begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og oparbejde
 • en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og frem-gangsmåder.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig sprogvidenskabelige tekster og bedømme dem kritisk med henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed,
 • tilegne sig lydlige og grammatiske systemer selvstændigt, hurtigt og ef-fektivt,
 • søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseprobleme
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Kandidatuddannelser:

2018-ordningen (Lingvistik)
 

Se studieordningen her.  

Det forudsættes, at de studerende har græsk propædeutik eller tilsvarende, når de tager Indoiransk og græsk sproghistorie.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 104,5
 • Holdundervisning
 • 98
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave