HIEB0002FU INDO - Græsk og latinsk sproghistorie

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

History of the Greek and Latin Languages

Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

Gennem kurset opnår du et basalt kendskab til arkaisk latin og homerisk græsk og bliver i stand til at benytte materiale fra disse sprog i ræsonnementer angående rekonstruktion af det indoeuropæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste overlevering af de vigtigste af de øvrige indoeuropæiske sprog.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

BA-tilvalg:
2019-ordningen

Studieordningen findes her.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave